Доделом сертификата у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање, успешно је завршен шести циклус ИТ обука за више од 40 полазника. У периоду од фебруара до маја, учесници су прошли кроз 4 обуке:

  • Израда веб сајтова (WordPress)
  • Напредни ниво (Python)
  • Основни ниво (коришћење интернета, Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop)
  • Техника слепог куцања.

Обуке су реализоване уз помоћ локалне самоуправе и биле су бесплатне за кандидате са евиденције Националне службе за запошљавање (на сликама је део кандидата). Са полазницима ИТ обука је радио професор информатике и рачунарства Марко Тодоровић.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *