У сарадњи са општином Књажевац, Регионални центар за стручно усавршавање реализује ИТ обуке за лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Сврха реализације обука јесте развој ИТ компетенција код полазника у циљу што бољег позиционирања на тржишту рада. Обуке се реализују два пута годишње и бесплатне су за сва лица са евиденције.

У оквиру ИТ обука, реализују се три нивоа едукације:

  • Основни ниво (коришћење интернета, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop);
  • Напредни ниво (програмски језик Python);
  • Техника слепог куцања (учење куцања на тастатури без гледања у исту).