У сарадњи са општином Књажевац, Регионални центар за стручно усавршавање реализује учење страних језика за лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Учење страних језика је бесплатно за сва лица која се налазе на евиденцији.

Заинтересованим кандидатима се нуди могућност учења:

  • Енглеског језика (основни ниво, напредни ниво);
  • Немачког језика (основни ниво, напредни ниво).